dilluns, 23 de maig de 2011

DESCOBRISC LES MÀQUINES I LES FERRAMENTES

Els xiquets i xiquetes de 1r en l'àrea de Coneixement del Medi hem estudiat les màquines i les ferramentes. Amb les ferramentes es realitzen tasques manuals. Les màquines són més complexes i la majoria necessiten electricitat per a funcionar.

Màquina per a serrar madera.

Cable elèctric per fer funcionar la màquina.

Les serres són manuals.

Diferents ferramentes.

Caixa de ferramentes.

Aquesta porta s'ha pogut arreglar gràcies  a les màquines i ferramentes.